<big id="zxbf7"><progress id="zxbf7"><font id="zxbf7"></font></progress></big>
        <progress id="zxbf7"></progress>

          <address id="zxbf7"><thead id="zxbf7"><font id="zxbf7"></font></thead></address>

          首页>文章中心>常见问题>一招搞定伺服控制环

          一招搞定伺服控制环

          2017-09-19 武汉迈信电气技术有限公司

          1、调整速度环增益,减小速度偏差;

           

          2、调整位置环增益,减小位置误差;

           

          3、要进一步减小稳态误差,使用积分;

           

          4、要进一步减小动态误差,使用前馈;

           

          5、前馈和积分不同时使用;

           

          6、速度环和位置环积分不同时使用;

           

          7、适当使用低通滤波和NOTCH FILTER。

           

           

          一招搞定伺服控制环

           

          一招搞定伺服控制环

           

           

          一招搞定伺服控制环

           

          一招搞定伺服控制环

           

          一招搞定伺服控制环

           

          一招搞定伺服控制环

           

          一招搞定伺服控制环

           

          一招搞定伺服控制环

           

          一招搞定伺服控制环

           

          一招搞定伺服控制环

           

          一招搞定伺服控制环

           

          一招搞定伺服控制环

           

          一招搞定伺服控制环

           

          一招搞定伺服控制环

           

          一招搞定伺服控制环

           

          一招搞定伺服控制环

           

          一招搞定伺服控制环

           

          一招搞定伺服控制环

           

          一招搞定伺服控制环

           

          一招搞定伺服控制环

           

          (来源:今日头条 电力鹰)

         1. 首页
         2. 电话咨询
         3. 在线留言
         4. 吉林快三